شرکت سرد خانه بهار اصفهان


مبتکر تولید یخ بسته بندی شده بهداشتی در اصفهان
  • تنها واحد تولید یخ دارای نشان استاندارد
  • تنها واحد تولید یخ دارای پروانه بهداشت
  • واحد تولیدی نمونه سال به دلیل بهبود کیفیت فرآورده
  • مورد تقدیر ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و قائم مقام وزیر

امکان دپو در سالن‌های زیر صفر تا سقف 12 هزار تن، به کارفرمایان محترم

محصولات

 

شرکت سرد خانه بهار اصفهان

مبتکر تولید یخ بسته بندی شده بهداشتی در اصفهان

تنها واحد تولید یخ دارای نشان استاندارد، تنها واحد تولید یخ دارای پروانه بهداشت، مبتکر تولید یخ بسته بندی شده بهداشتی در اصفهان، واحد تولیدی نمونه سال به دلیل بهبود کیفیت فرآورده، مورد تقدیر ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و قائم مقام وزیر

سیب سلامت